One Comment on “সূচীপত্ৰ”

  1. সুন্দৰ পদক্ষেপ।মনতো ভাল লাগিছে। সকলোৱে উপকৃত হ’ব বুলি ভাবিছো। প্ৰান্তিক আমাৰ
    অতি মৰমৰ । ধন্যবাদ জনাইছো সমিতিৰ সকলো সদস্যকে

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *